» گالری تصویر PVE:
مواد و تجهیزات ما (تصاوير: 24 / آلبوم هاي زير شاخه: 0)
تصاوير:

Dentsply hemostop
ماده بندآورنده خونریزی آمریکایی

quicks
پانسمان سفت شونده با نور

sultan fluoride
فوم فلوراید آمریکایی با زمان اثر 60 ثانیه

nuoss bone graft
پودر پیوند استخوان

caries detector
ماده آشکار کننده پوسیدگی

Xeno cemplus
سمان رزینی دوگانه با فلوراید

compoflex polishing
وسایل پرداخت کامپوزیت

composite
کامپوزیتهای دندانی p60 3M , APX, tetric ceram
  صفحه ي قبل صفحه 2 از 2 
تمام حقوق برای وب سایت دکتر احسان صادقی نژاد محفوظ میباشد