» گالری تصویر PVE:
ایمپلنت دندانی (تصاوير: 22 / آلبوم هاي زير شاخه: 0)
تصاوير:

ایمپلنت
ایمپلنت یوروتکنینکا ساخت فرانسه -نوع natural )crestal level )

ایمپلنت
ایمپلنت یوروتکنینکا ساخت فرانسه-نوع supracrestal (aestethica)

مینی ایمپلنت
ایمپلنت یوروتکنینکا ساخت فرانسه-نوع mini ball برای استفاده در زیر دندان مصنوعی

ایمپلنت
بیمار1-کاشت تک دندان با ایمپلنت

ایمپلنت
بیمار1-کاشت تک دندان با ایمپلنت

ایمپلنت
بیمار1-کاشت تک دندان با ایمپلنت

ایمپلنت
بیمار1-کاشت تک دندان با ایمپلنت

ایمپلنت
بیمار1-کاشت تک دندان با ایمپلنت

ایمپلنت
کاشت 2 دندان با ایمپلنت-بیمار 2

ایمپلنت
کاشت 2 دندان با ایمپلنت-بیمار 2

ایمپلنت
کاشت 2 دندان با ایمپلنت-بیمار 2

ایمپلنت
کاشت 2 دندان با ایمپلنت-بیمار 2

ایمپلنت
کاشت 2 دندان با ایمپلنت-بیمار 2

implant
از دست رفتن دندانها در زیر بریج و جایگزینی دوباره با ایمپلنت-بیمار 3

implant
از دست رفتن دندانها در زیر بریج و جایگزینی دوباره با ایمپلنت-بیمار 3

implant
از دست رفتن دندانها در زیر بریج و جایگزینی دوباره با ایمپلنت-بیمار 3
    
 صفحه 1 از 2 صفحه ي بعد  
تمام حقوق برای وب سایت دکتر احسان صادقی نژاد محفوظ میباشد