» گالری تصویر PVE:
دندانپزشکی کودکان (تصاوير: 17 / آلبوم هاي زير شاخه: 0)
تصاوير:

مرکز دندانپزشکی کودکان کسری

مرکز دندانپزشکی کودکان کسری

مرکز دندانپزشکی کودکان کسری

مرکز دندانپزشکی کودکان کسری

پالپوتومی
پالپوتومی و ترمیم آمالگام دندان شیری E

پالپوتومی
پالپوتومی و ترمیم آمالگام دندان شیری E

پالپوتومی
پالپوتومی و ترمیم آمالگام دندان شیری E

پالپوتومی
پالپوتومی و ترمیم آمالگام دندان شیری E

فضا نگهدار (SM)
فضا نگهدار ثابت از نوع Band and Loop

فضا نگهدار (SM)
فضا نگهدار ثابت از نوع Band and Loop

فضا نگهدار (SM)
فضا نگهدار ثابت از نوع Band and Loop

شیاربند (Fissure Sealant )
شیاربند روی دندان دائمی 6

شیاربند (Fissure Sealant )
شیاربند روی دندان دائمی 6

شیاربند (Fissure Sealant )
شیاربند روی دندان دائمی 6

شیاربند (Fissure Sealant )
شیاربند روی دندان دائمی 6

روکش استیل دندان شیری (SS Crown)
به شکل پیش ساخته و سایزبندی شده
    
 صفحه 1 از 2 صفحه ي بعد  
تمام حقوق برای وب سایت دکتر احسان صادقی نژاد محفوظ میباشد