» گالری تصویر PVE:
ترمیمی و زیبایی (تصاوير: 25 / آلبوم هاي زير شاخه: 0)
تصاوير:

laminate
اصلاح طرح لبخند با لامینیت-بیمار1

laminate
اصلاح طرح لبخند با لامینیت-بیمار1

laminate
ترمیم 2 دندان شکسته پایین با لامینیت-بیمار2

laminate
ترمیم 2 دندان شکسته پایین با لامینیت-بیمار2

laminate
ترمیم 2 دندان شکسته بالابا لامینیت-بیمار3

laminate
ترمیم 2 دندان شکسته بالابا لامینیت-بیمار3

laminate
تصحیح رنگ و شکل 4 دندان بالابا لامینیت-بیمار4

laminate
ترمیم رنگ و شکل 4 دندان بالا با لامینیت-بیمار4

reshape
ترمیم و تصحیح شکل دندان 2 بالا با کامپوزیت

reshape
ترمیم و تصحیح شکل دندان 2 بالا با کامپوزیت

کامپوزیت
ترمیم همرنگ دندان با کامپوزیت-بیمار 5

کامپوزیت
ترمیم همرنگ دندان با کامپوزیت-بیمار 5

ترمیم
بازسازی دندان شکسته با کامپوزیت

ترمیم
بازسازی دندان شکسته با کامپوزیت

ترمیم
بازسازی دندان شکسته با کامپوزیت

buildup
بازسازی دندان عصب کشی شده با کامپوزیت-بیمار 8
    
 صفحه 1 از 2 صفحه ي بعد  
تمام حقوق برای وب سایت دکتر احسان صادقی نژاد محفوظ میباشد