دستگاه روتاری NSK
این دستگاه برای انجام درمان ریشه(عصب کشی) به ویژه دندانهای 3 و 4 کاناله در حداقل زمان ممکن بکار می رود.

نظرات: