» گالری تصویر PVE:
ایمپلنت دندانی (تصاوير: 22 / آلبوم هاي زير شاخه: 0)
تصاوير:

implant
از دست رفتن دندانها در زیر بریج و جایگزینی دوباره با ایمپلنت-بیمار 3

implant
از دست رفتن دندانها در زیر بریج و جایگزینی دوباره با ایمپلنت-بیمار 3

mini implant
نصب دندان مصنوعی فک پایین روی 4 عدد مینی ایمپلنت

mini implant
نصب دندان مصنوعی فک پایین روی 4 عدد مینی ایمپلنت

mini implant
نصب دندان مصنوعی فک پایین روی 4 عدد مینی ایمپلنت

mini implant
نصب دندان مصنوعی فک پایین روی 4 عدد مینی ایمپلنت
  
  صفحه ي قبل صفحه 2 از 2 
تمام حقوق برای وب سایت دکتر احسان صادقی نژاد محفوظ میباشد