» گالری تصویر PVE:
پروتز (تصاوير: 20 / آلبوم هاي زير شاخه: 0)
تصاوير:

بریج PFM
بریج 3 واحدی PFM

بریج PFM
بریج 3 واحدی PFM

بریج FRC
جایگزینی 1 دندان با بریج کم آسیب FRC-بیمار 2

بریج FRC
جایگزینی 1 دندان با بریج کم آسیب FRC-بیمار 2

بریج FRC
جایگزینی 1 دندان با بریج کم آسیب FRC-بیمار 2

روکش IPS emax
روکش 4 دندان جلوی بالا و لامینیت دندانهای نیش

روکش IPS emax
روکش 4 دندان جلوی بالا و لامینیت دندانهای نیش

روکش IPS emax
روکش 4 دندان جلوی بالا و لامینیت دندانهای نیش

روکش IPS emax
روکش 4 دندان جلوی بالا و لامینیت دندانهای نیش

پست و کور
بازسازی دندان تخریب شده با post & core + crown-بیمار 4

پست و کور
بازسازی دندان تخریب شده با post & core + crown-بیمار 4

پست و کور
بازسازی دندان تخریب شده با post & core + crown-بیمار 4

پست و کور
بازسازی دندان تخریب شده با post & core + crown-بیمار 4

پست و کور
بازسازی دندان تخریب شده با پست و کور طلا و روکش PFM

پست و کور
بازسازی دندان تخریب شده با پست و کور طلا و روکش PFM

پست و کور
بازسازی دندان تخریب شده با پست و کور طلا و روکش PFM
    
 صفحه 1 از 2 صفحه ي بعد  
تمام حقوق برای وب سایت دکتر احسان صادقی نژاد محفوظ میباشد